Европейско териториално сътрудничество


Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013

Управляващ орган на оперативните програми по цел Европейско териториално сътрудничество

Съвместна оперативна програма за Черноморския басейн


Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа


Програма MED


Програма за трансгранично сътрудничество в Средиземноморския басейн


INTERREG IVC

Европейски и международни сайтове, свързани със здравните проблеми

ЗДРАВЕ – ЕС: Вашият портал за достоверна информация относно общественото здраве

Главна дирекция “Здравеопазване и защита на потребителите”

Страници в Интернет от Гърция, свързани със здравеопазването, спешните въпроси и пътната безопасност


Министерство на здравеопазването

Институт по пътна безопасност “Панос Милонас”

Страници в Интернет от България, свързани със здравеопазването, спешните въпроси и пътната безопасност


Министерство на здравеопазването

Съюз на българските автомобилисти

Българска браншова асоциация пътна безопасност

ЕС за регионална политика