За всяка допълнителна информация относно проекта можете да се свържете с всеки партньор в посочените по-долу данни за контакт.