hands

Работни пакети и дейности

Дейностите по проекта ще се осъществяват в България и Гърция. Проектът ще бъде реализиран в допустими програмни области на ниво NUTS III – област Кърджали (БГ) и област Ксанти (GR).

Проектът е в съответствие с регионалните и общинските стратегически документи за развитие. В България в гр. Крумовград ще бъде създаден Център за временно настаняване на нуждаещи се хора като ново социално предприятие.

В община  Крумовград част от сградата на бившата районна болница ще бъде реконструирана и оборудвана за нуждите на Центъра за настаняване на хора  в нужда. В сградата на общинската администрация Крумовград ще бъде създадено 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

В сградата на община Топирос ще бъде създаден 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са насочени към създаване на условия за социални мрежи, настаняване в домакинството и заетост, свързани със социалното предприемачество.