Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία


Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας


Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Πρόγραμμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ


Διασυνοριακή Συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογειακής Θάλασσας


INTERREG IVC

Ευρωπαϊκές και διεθνείς ιστοσελίδες για την υγεία

ΥΓΕΙΑ – ΕΕ: Αξιόπιστες πληροφορίες για τη δημόσια υγεία

Ευρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών

Ελληνικές ιστοσελίδες σχετικές με την υγεία, τα έκτακτα περιστατικά και την οδική ασφάλεια


Υπουργείο Υγείας

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Βουλγάρικες ιστοσελίδες σχετικές με την υγεία, τα έκτακτα περιστατικά και την οδική ασφάλεια


Υπουργείο Υγείας Βουλγαρίας

Συνδικάτο Βουλγάρων Αυτοκινητιστών

Ένωση σχολών οδικής ασφάλειας