Социално предприемачество

През м. декември 2018 г. предстои доставка на оборудване и обзавеждане на Център за временно настаняване на нуждаещи се хора в Община Крумовград, в изпълнение на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“.