Център за временно настаняване
на хора в нужда

Тази уеб страница е създадена в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество”, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020″, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България2014-2020”.

Добре дошли в нашия проект

asistent1

Цели

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.

Новини и събития